MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow مطالعات اجتماعی arrow سوالات درس به درس فصل یک مطالعات اجتماعی
سوالات درس به درس فصل یک مطالعات اجتماعی چاپ ارسال به دوست

 

مطالعات اجتماعی پایه اول فصل اول  سوالات به تفکیک درس به درس

تهیه وتنظیم : حمید رحیمی ، کارشناس ارشد جامعه شناسی

ارسال بر روی سایت : جمعه 1/8/ 1388  

درس اول : 1-   ويژگي هاي دوره نوجواني چيست و چه تفاوتي با ويژگي هاي دوره كودكي دارد؟  ص2

2- شناخت نادرست از محيط اجتماعي چه نتايجي مي تواند داشته باشد؟ مثال بزنيد. ص3

3- انواع شناخت جامعه را تعریف کنید.

4- انواع شناخت جامعه چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ ( به سه تفاوت اشاره کنید .)

5- ديدگاه عالم اجتماعي نسبت به پديده خودكشي چه مي باشد و چه تفاوتي با تصّور مردم در زمينه خودكشي دارد؟مختصراً با ذكر مثال بنويسيد. ص4

6- مفهوم اين عبارت چيست؟

« شناخت علمي مكمل شناخت حاصل از زندگي مي باشد.» ص4

7-  شناخت حاصل از زندگی  چه نقشی در کسب  شناخت علمی جامعه دارد؟ دراین خصوص مثال بزنید .

8-  کدام یک از انواع شناخت جامعه  سریع تر به دست می آید ؟ چرا ؟

9- شناخت علمی جامعه چه کمکی به  زندگی افراد می کند ؟ در  چند زمینه این اثررا تحلیل کنید .

درس دوم : 10 -  در زندگي روز مره به چه دليل با ديگران رابطه برقرار مي كنيم؟ ص5

11- مفهوم ” بالطبع اجتماعي بودن انسان ” چه مي باشد؟ ص6

12- مفهوم تعامل اجتماعي را بيان كرده ، سپس مثالي بزنيد. ص6

13- چه عاملي موجب تداوم تعامل مي شود؟ ص6

14- مفهوم ” احساس ما ” چه مي باشد؟بطور مختصر بنويسيد. ص6

15- احساس ما ”  در چه صورت تداوم پيدا خواهد كرد؟ ص7

16- ” گروه ” را تعريف كنيد. ص7

17- دلایل گرایش انسان به زندگی گروهی چیست ؟

18- چهار گروه مثال بزنید که عضو انها هستید  وبا انها ارتباط دارید . ودر هرکدام از آنها  دو  تعامل که صورت می گیرد مثال بزنید .

19- گروه هایی مثال بزنید که  در زمینه های سیاسی فعالیت می کنند ؟

20- گروه هایی مثال بزنید که در زمینه های  اقتصادی فعالیت می کنند ؟

21- گروه های مثال بزنید که در زمینه های آموزشی وفرهنگی فعالیت می کنند ؟

درس سوم  : 22 -  ارزش اجتماعی  را تعریف کرده وبرای هر یک از گروه های زیر دو ارزش اجتماعی بیان کنید : گروه دوستی تیم ملی فوتبال ایران-  تیم کوهنوردی -  مجلس شورای اسلامی سازمان ملل متحد -  خانواده-  گروه سرود مدرسه -  گروه تئاتر شهر- صدا وسیما-  کنفدراسیون فوتبال آسیا-  دولت آداراه آموزش وپرورش شهرستان شهرضا -  دبیرستان شما هیئت عزاداری علی اکبر شهرضا- هیئت  عزاداری کوتل -  شرکت مخابرات -  زورخانه پوریای ولی -  نیروی انتظامی- پادگان شهرداری -  ذوب آهن اصفهان سیمان سپاهان ادراه فرهنگ وارشاد اسلامی-  مسجد -  اداره بهزیستی- هیئت کشتی ایران -  تیم والیبال مدرسه و....

23-  هنجار یا الگوی عمل را تعریف کنید .

24-   هنجار شکن یا کجرو کیست ؟

25- تعدادی از هنجارشکنی های گروه های اجتماعی اطراف خود را بنویسید .

26-  چه ارتباطی بین ارزش های اجتماعی وهنجار های اجتماعی وجود دارد ؟ با ذکر مثالهایی این ارتباطرا توضیح دهید .

27- کسی که خود را  ایرانی می داند  برای میهن خود چه ارزش هایی را درنظر می گیرد ؟

28- کسی که به استقلال وعزت کشورش می اندیشد  و این مفاهیم را ارزش  به حساب می آورد چه هنجارهایی را رعایت می کند تا به این ارزش ها برسد ؟

29-  آیا  هنجارهایی که شما  به کار می گیرید  با ارزش هایتان مطابقت دارد ؟

30- به نظر شما  چه هنجارهای جدیدی اگر در مدرسه تان ایجاد شود  گروه مدرسه موفق تر خواهد بود ؟ ( چه پیشنهاداتی دارید ؟ )

31- آیا ممکنست ارزش های دوگروه با یکدیگر درتضادباشند ؟ مثال بزنید .

درس چهارم : 32-  «تضاد بين گروه ها » در يك جامعه ناشي از چيست؟

33-     «تضاد »بين گروه ها چه زماني مفيد وچه زماني مضر است؟ ضمن توضيح براي هر يك مثالي بياوريد. ص 12

34-     كلّي ترين ” احساس ما ” در هر كشور چه نام دارد؟ ص13

35-     گروه ملّت در چه صورت هائي به مقابله با ساير گروهها برخاسته و بر عليه آنها از حربه ي مجازات استفاده مي كند؟ مثالي بزنيد.ص13

36-     «حد هماهنگي و تعارض» در جامعه از چه طريقي مشخص مي شود؟ چگونه؟ ص13

37-     گروه ملت را با توجه به ویژگی های اصلی ان تعریف کنید .

38-     گروه هایی مثال بزنید که هنجارهای پذیرفته شده درجامعه رازیر پا می گذارند ؟

39-  گروه هایی مثال بزنید که ارزش هایی مغایرباارزش  ملت داشته باشند .( سه گروه ذکر کنید . )

درس پنجم : 40 - مفهوم اين عبارت چيست؟

“هر فردي خود را در آئينه ديگران مي بيند ومي شناسد.“ ص14

41- مفهوم خود آگاهي ( شخصیت ) را بيان كنيد و يك مثال بياوريد. ص14

42- عضويت  فرد در گروه چه تاثيري بر افراد دارد؟ صص 14-15

43- گروه های اجتماعی چگونه موجب جهت گیری افراد می شوند؟ دراین زمینه مثال بزنید .

44- عضويت جوان در گروه موجب به وجود آمدن چه حالتي در جوان مي شود؟ ص16

45- فرد جوان با عضويت در گروه ها چه نوع تجربه هائي كسب مي كند؟ ص  16 

46- چرا نوجوانان به عضویت در گروه های اجتماعی علاقه زیادی دارند ؟

47- شما خود را با چه صفاتی می شناسید ؟

48- برای انتخاب یک گروه چه ملاک هایی را درنظر می گیریم ؟

درس ششم : آسیب های گروه :

49-  مفهوم اين عبارت را بنويسيد:

« گروه ها در ارتباط فرد  با جامعه همانند شمشير دو دم عمل مي كنند.» ص   17 

50- « آسيب هاي گروه» به چه معناست؟

51- «آسيب هاي گروه» را به ترتيب نام ببريد.

52- مفهوم« دوگانگي ارزشي»  را بنويسيد.

53- زماني  كه فرد  دچار« دوگانگي ارزشي » مي شود، چه تغييراتي  در رفتار  وي  بوجود  مي آيد؟ ص18

54- مفهوم بيگانگي از جامعه را بنويسيد.

55-  افرادي كه  دچار« حالت بيگانگي» از جامعه شده اند ، چه  رفتارهايي از خود  بروز  مي دهند؟ ص19 

56- «مطلق گرائي گروهي» چه تاثيري بر رفتار فرد دارد؟ ص 19

57-  فردي كه دچار« تحجر و عدم انعطاف» شود ، ضمن عضويّت در گروه به چه اعمالي دست مي زند؟ ص19 

58- نمونه هائي از « مطلق گرائي گروهي »كه در تاريخ ثمرات تلخي بدنبال داشته است ، نام ببريد. ص20 

59- « مطلق گرائي گروهي » چه تاثيري بر جامعه مي گذارد؟ ص20 

60-   مفاهيم « گروه گرائي » و « بيگانگي از جامعه » چه تفاوتي با يك ديگر دارند؟

61- مفهوم « تبعيت بي چون وچرا و ايجاد شخصيّت تابع » چيست؟ ص 20

62-  فردي كه دچار « شخصيت تابع » شده باشد ،چه حالت هائي در رفتارش ايجاد مي شود؟ ص 20 

63-   افرادي كه دچار« شخصيت تابع » شده اند ، در چه مواردي  مورد سوءاستفاده   قرار مي گيرند؟نام ببريد. ص21  

64-   مطلق گرایی فردی ( تحجر )  ومطلق گرایی گروهی چه مفاهیمی دارند ؟

65-  برای اینکه گروه دچار آسیب  شخصیت تابع نشود چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

66-  مطلق گرایی گروهی با گروه گرایی چه تفاوتی دارد ؟

67-  مطلق گرایی  گروهی درزمان انتخابات چه نتایجی دارد ؟

68- مطلق گرایی گروهی در تعیین مدیریت ها چه تاثیراتی دارد ؟

69- آیا مطلق گرایی گروهی در اجرای برنامه های عمرانی تاثیری دارد ؟ چگونه ؟

70- اگردر گروه اجازه ی نقد وبررسی مسایل گروه نباشد چه مشکلاتی به وجود می آید ؟

 با تشکر از کلیه دانش آموزان علاقه مند به مباحث اجتماعی ودانش آموزانی که  قصد پیشرفت تحصیلی در این درس رادارند .

حمید رحیمی دبیر علوم اجتماعی مدارس شاهد ، سماء  ، پیش دانشگاهی شهرستان شهرضا

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com