MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow اقتصاد arrow سوالات بخش دوم اقتصاد چاپ88(34تا55ص)
سوالات بخش دوم اقتصاد چاپ88(34تا55ص) چاپ ارسال به دوست

سوالات اقتصاد  بخش دوم  صفحات 34 تا 55 کتاب  براساس چاپ جدید(88)

تهیه وتنظیم : حمید رحیمی   ارسال بر روی سایت : چهارشنبه 16/10/88

1-      تولیدراتعریف کنید .

2-       چه مراحلی برای تولید یک کالا طی می شود ؟

3-     چند کالای واسطه ای نام ببرید .

4-     انگیزه تولید کنندگان از تولید چیست ؟

5-     هزینه ،در آمد، سود را تعریف کنید .

6-     چگونه تولید کنندگان به سود بلندمدت می رسند ؟

7-      تولیدکنندگان جهت دوری از وضعیت زیان چه اقداماتی انجام می دهند ؟

8-     چرا عامل نیروی انسانی مهم تر از دیگر عوامل است ؟

9-     طبقه بندی  نیروی انسانی  چگونه است ؟

10- نیروی انسانی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

11- عامل سرمایه دربرگیرنده چیست ؟

12- سرمایه مالی را تعریف کنید .

13- از نیروی انسانی به عنوان .............نیزیاد می شود .

14- چرا همه محصولات تولید شده به صورت مستقیم به مصرف نمی رسند ؟

15- سود چگونه محاسبه می شود ؟

16- کدام یک از عوامل تولید مهم تر است ؟ چرا ؟

17- پولی که تولید کنندگان برای خرید عوامل تولید می پردازند با چه عنوان هایی نصیب خانواده ها  می شود ؟

18- در چه شرایطی می گوییم تولید کننده سود برده است ؟

19-  از لحاظ تجربه ومهارت ، نیروی انسانی به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام ببرید .

20-  عوامل تولید را نام ببرید .

21-  منظور از زمین در عوامل تولید چیست؟

22-  منظور از رفتار اقتصادی چیست ؟

23- عوامل موثر بر رفتار اقتصادی مصرف کنندگان  را نام ببرید .

24-  رفتار اقتصادی مصرف کنندگان را تحلیل کنید .

25- چرابین افزایش قیمت وکاهش تقاضا رابطه ی معکوس وجود دارد ؟

26-  چرا با افزایش قیمت یک کالا میزان تولید وعرضه ی آن افزایش می یابد ؟

27- عوامل موثر درتصمیم تولیدکنندگان در مورد میزان تولید یک کالا  چیست ؟

28- منحنی نزولی تقاضا به چه معناست ؟

29- منحنی صعودی عرضه به چه معناست ؟

30-  مفهوم قیمت تعادلی را توضیح دهید .

31-  در چه صورتی با کم کمبود  عرضه مواجه می شویم ؟

32-  در چه صورتی با مازاد عرضه روبه رو می شویم ؟

33-  رابطه ی عرضه وتقاضا در بازار چگونه است ؟

34- نموداری با عداد فرضی درخصوص رابطه ی عرضه وتقاضا رسم کنید .

35- قیمت با عرضه رابطه ای .........دارد وبا تقاضا رابطه ای .........دارد .

36- یک جدول فرضی قیمت وتقاضا تهیه نموده ونمودار آن را ( تقاضا ) ترسیم  نمایید .

37- با توجه  به جدول داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید .

قیمت

تقاضا(خرید )

عرضه(تولید)

100

3000

0

300

2000

500

500

1000

1000

700

500

2000

900

0

3000

 الف ) منحنی عرضه وتقاضا را روی دستگاه مختصات رسم کنید .

ب ) نقطه ی تعادلی ومازاد عرضه وکمبود عرضه را روی نمودار مشخص کنید .

ج ) توضیح دهید مازاد عرضه چه زمان دربازار ایجاد می شود وچگونه می توان مازاد عرضه رابه قیمت تعادلی نزدیک کرد ؟

38-  در مقایسه بین دو وضعیت رقابت وانحصار می توان گفت رقابت بین تولید کنندگان به نفع .......است .

39- مزایای بازار رقابتی نسبت بع بازار انحصاری را بنویسید .

40-  منظور از بازار رقابتی وانحصاری چیست ؟  تفاوت این دو را بنویسید .

41- دربازار رقابتی رقابت بین تولید کنندگان به نفع چه کسانی است ؟

42- اثر رقابت بر مصرف کنندگان چیست ؟

بازار را تعریف کنید .

43- تولید کنندگان ومصرف کنندگان هنگام افزایش قیمت یک کالا ی معین چه رفتاری از خود نشان می دهند؟

44- هرچه تعداد تولیدکنندگان دربازار زیاد ترباشد .............بین آنها کمتر می شود .

45- یک انحصار در خرید مثال بزنید .

46- رقابت بین خریداران به نفع کیست ؟

47- هرچه تعداد تولیدکنندگان زیادتر ورقابت فشرده تر باشد منافع بیشتری نصیب .................می شود .

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com