MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow جامعه شناسی (1) arrow جامعه شناسی 1 شهریور90
جامعه شناسی 1 شهریور90 چاپ ارسال به دوست

به نام خدا

آموزش وپرورش منطقه ی شهرضا ارزشیابی پایانی جامعه شناسی (1) سال دوم رشته ادبیات وعلوم انسانی   شهریورماه               

نام ونام خانوادگی:   شماره دانش آموزی :    مدت امتحان:70 دقیقه    طراح : آذین   تاریخ امتحان:        

ردیف

سوالات

بارم

1

گزینه صحیح راانتخاب کنید.

1-علمی که به قوانین هستی می پردازدآن را.......می نامند.

الف:ریاضی  ب:متافیزیک ج:اخلاق  د:طبیعی

2-دلیل تفاوت همکاری اعضاواجزای  جهان اجتماعی باموجودات زنده چیست؟

الف:غیر آگاهانه بودن رفتار موجودات زنده   ب: آگاهانه بودن رفتار موجودات زنده           

ج:تنوع اراده واختیار موجودات زنده ج:آگاهی وخلاقیت موجودات زنده  

3-عمیق ترین لایه اعتقادی جهان اسلام کدام است؟

الف زبان  ب:نژاد ج:قومیت  د: توحید ویکتا پرستی

75/

2

صحیح یاغلط بودن عبارات زیر رامشخص کنید.

الف)انسان ها همواره در جهانی دیده می گشایند که توسط گذشتگان آنان پدید آمده است.

ب)نیت وهدف کنش گر با ارزش ها ی مورد نظر او مناسبت دارد.

ج)شناخت عمومی به دنبال کشف حقیقت است..

 د)پیامد های ارادی کنش انسانی قطعی است.

و)تنوع معرفت انسان ها سبب پیدایش جهان های مختلف می شود.

25/1

3

عبارات زیر راباکلمات مناسب کامل کنید.

الف:جهان های اجتماعی مختلف را می توان بر اساس ...........................و.............................داوری کرد..

.ب:حامل کلام وبیان الهی ...............................است.

ج:منبع شناخت عقلی ..................و.............................است.

 د:جهانی را که قرآن برای انسان ترسیم می کند....................................است.

و:عام ترین وگسترده ترین نوع شناخت اجتماعی ..................یا........................است.

5/2

4

پاسخ کوتاه دهید.

الف:عمیق ترین پدیده های اجتماعی کدامند؟

 ب:جامعه شناسی در قرن نوزدهم الگوی خود را از کدام دسته از علوم می گرفت؟

ج:به چه دلیل جهان اجتماعی پدیده ای طبیعی وتکوینی نیست؟

د: ابزار  شناخت  شهودی چیست؟

2

5

ویژگی های شناخت علمی در مقایسه با شناخت عمومی را فقط نام ببرید

 

 

75/

6

منظور از معنا دار بودن کنش انسانی چیست ؟مثال بزنید.

 

1

7

هریک از پدیده های اجتماعی زیر را بر اساس خرد کلان-ذهنی-عینی مشخص کنید.

آرمان اجتماعی هدیه جشن تولد-- -هنجار-

5/1

8

آسیب های علوم اجتماعی صرفا حسی وتجربی را بررسی کنید.

 

 

5/1

9

منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست؟وخاص چه جوامعی می باشد؟

 

1

10

علوم انسانی وعلوم اجتماعی جزءعلوم نظری  یا علوم عملی اند؟دلیل آن را بیان کنید..

 

75/

11

هدف جامعه شناسی تفهمی را با هدف جامعه شناسی انتقادی مقایسه کنید.

 

1

 

12

ویژگی های جهان اسا طیری را با جهان توحیدی مقایسه کنید.(2مورد)

 

1

13

اعتباریات را تعریف کنید ودو ویژگی آن را نام ببرید.

 

5/1

14

دو مورد از فایده های علوم اجتماعی را بنویسید.

 

1

15

جهان های اجتماعی در طول هم (تک خطی )را باجهان های اجتماعی  در عرض هم (چند خطی )مقایسه کنید.

 

 

 

5/1

16

توضیحات زیر با موضوعات کدام نوع جامعه شناسی مطابقت دارد.

الف:کنش های اجتماعی انسان ورفتارهای معنادار(.........)

ب:توجه به کنش انسانی ونقش اراده وآگاهی درآن(..........)

ج:درنظر گرفتن پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی و اندام وار(................)

د: درنظر گرفتن پدیده های اجتماعی خرد مانند کنش اجتماعی(...........)

1

 

موفق باشید

20

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com