MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow علوم اجتماعی پیش دانشگاهی arrow نمونه سوالاتی از7درس باپاسخ خانم زینت شیران(ناحیه 5)
نمونه سوالاتی از7درس باپاسخ خانم زینت شیران(ناحیه 5) چاپ ارسال به دوست

 

به نام خدا

نمونه سوال دیماه علوم اجتماعی پیش دانشگاهی(جدیدالتالیف) با بارم آزاد

طراح: زینت شیران-دبیر علوم اجتماعی ناحیه 5

 

ردیف

سوالات

بارم

1

 

 

 صحیح وغلط  بودن عبارات زيررا مشخص نمایید :

الف)شبکه روابط پایداری که در یک دوره ی تاریخی بین جوامع مختلف شکل می گیرد را روابط بین المللی می نامند. ص (     )غ (          )

ب )در دوره رنسانس به جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت.  ص(   )غ(  )

ج )هنر قرون وسطی، بر ابعاد جسمانی و زیبایی های بدنی تاکید می ورزید. ص (    ) غ(   )

د )فرهنگ هایی که در طول زمان در یک سرزمین واحدپدید آمده اند، و فرهنگ هایی که در زمان واحد در سرزمین های متعدد به وجود می آیند، زندگی و تاریخ یکسانی دارند. ص (    )غ (    )

 

1

2

عبارات زیر را تکمیل نمایید:

الف)متفکران مسلمان، جهان عینی را جهان ............................ نیز می نامند و آن را به جهان طبیعت محدود نمی دانند .

ب )مدینه ............................ جامعه ای است که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر می داند .

ج)امپریالیسم فرهنگی هنگامی رخ می دهد که ..........................................  منطقه ای که تحت تصرف اقتصادی یا نظامی جامعه ای دیگر قرار گرفته است،فرو ریزد.

د)رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان، سبب پیدایش و رشد برخی از نهضت های جدید دینی شده است که از آن با عنوان ...................................... یاد می شود.

ه)دولت های سکولار غربی، از طریق سازمان های .................................... بر نخبگان سیاسی کشور های دیگر تاثیر می گذاشتند.

 

 

5/0

 

25/0

5/0

 

5/0

25/0

3

گزینه صحیح را علامت بزنید:

1

 

1-................... و ................. بستر رشد و تحول موجودات جهان طبیعت اند.

الف-فرهنگ و اخلاق  ب- تاریخ و فرهنگ ج-محدوده ی جغرافیایی و فرهنگ  د-تاریخ و جغرافیا

2-در کدام یک از ویژگی های فرهنگ جهانی رویکرد تقدیر گرایانه نفی شده است؟

الف-حریت و آزادی  ب-عقلانیت ج-مسئولیت و تعهد  د-معنویت

3-استعمار از قرن .................. آغاز و در قرن ................... به اوج رسید.

الف-14-15  ب-15-17    ج-18-19  د-15-19

4-استفاده از کودتای نظامی توسط دولت های استعمار گر مربوط به استعمار............... است.

الف-استعمار فرانو    ب-استعمار کهن          

ج-استعمار کهن ونو   د- استعمار نو

 

  4

مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف-جامعه جهانی : 

ب-امپریالیسم: 

ج-مدینه فاسقه: 

د-سکولاریسم آشکار: 

 

4

 

سوالات تشریحی

 

1

فرد چه زمانی در محدوده ی :

الف-جهان فردی و ذهنی خود:

ب-جهان اجتماعی و فرهنگی خود:

قدم می گذارد.

5/1

2

نظر سوم را در تعامل جهان فرهنگی و جهان عینی بنویسید ونمونه ای قرانی در تایید این نظر بیان کنید.

 

 

 

 

 

5/1

3

چه فرهنگی شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را دارد؟

 

 

 

 

1

4

چرا فرهنگ صهیونیستی شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را ندارد؟

 

 

 

1

5

استعمار نو و استعمار فرانو را با هم مقایسه کنید.(یک شباهت و یک تفاوت)

 

 

 

 

1

6

تفاوت راهبردی استبداد تاریخی- قومی با استبداد استعماری را بنویسید.

 

 

 

 

1

7

اومانیسم به چه معناست؟ و نتیجه منطقی چه پدیده ایی است؟

 

 

 

 

1

8

روشنگری چگونه به دئیسم منتهی می شود وچگونه دانش سکولار را بوجود                     می آورد؟

 

 

 

 

 

1

9

لیبرالیسم را چگونه تعریف کرده اند؟ و نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان کدام است ؟

 

 

 

 

1

10

مراحل چهارگانه در فرایند تکوین نظام جهانی را بنویسید.

 

 

 

 

2

 

موفق باشيد - شيران

20

 پاسخ نامه:

 

1-الف-غ ب-ص ج-غ د-غ

 

2-الف-جهان تکوین ب-تغلب ج-مقاومت فرهنگی د-پروتستانتیسم ه-فراماسونری

 

3-ا-د 2-ج 3-د 4-د

 

4-الف-نظام جهانی محیط بین المللی را شکل می دهد که از آن با عنوان جامعه جهانی نیز یاد می شود.

ب-از امپراتوری گرفته شده است و به هر نوع سلطه ای اطلاق می شود.

ج-جامعه ای که ارزش ها و عقاید آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق با حق نباشد.

د-فلسفه ها و عقایدی را شامل می شود که به صراحت ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی را انکار می کنند.

سوالات تشریحی:

1-الف-وقتی فرد در باره مسئله ای خاص می اندیشد

ب-هنگامی که اندیشه خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان می کند یا بر اساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می کند.

2-نظر کسانی که هر دو جهان فرهنگی و عینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند، در نگاه قرانی جهان عینی محدود به جهان طبیعت نیست و...

3-عقاید و آرمان ها و ارزش های آن موافق فطرت باشد و هنجارها و رفتار های خود را نیزبر اساس عقاید و آرمان های خویش سازمان دهد.

4-چون آرمانها وارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند و با رویکرد دنیوی و این جهانی دیگران را به خدمت این نژاد بکار می گیرد

5-شباهت: هر دوفراورده سلطه جهان غرب است

تفاوت:در نو استعمارگر پنهان و مجریان آشکار ولی در فرانو هر دو پنهان یا در نو ابزار اقتصاد و در فرانو فرهنگ است

6- استبداد قومی:ظواهر اسلامی و پوشش دینی را حفظ می کند ولی استبداد استعماری مظاهر فرهنگ اسلامی را حذف می کند.

7-اصالت انسان دنیوی و این جهانی از نتایج سکولار

8-اگر با رویکرد دنیوی و این جهانی با شناخت عقلی همراه باشد به دلیل این که عقل را نمی پذیرد به دئیسم و هنگامی که به شناخت حسی و تجربی محدود شود علم و دانش سکولار را پدید می آورد

9-به اباحیت و مباح داشتن همه امور در قیاس با خواست انسان انقلاب فرانسه

10-1- پیدایش قدرتهای سیاسی سکولار 2-پیوند قدرت با تجارت سرمایه و صنعت 3-به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و فراماسونری 4-ادغام جوامع در نظام جهانی استعمار

 

با تشکر :شیران

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com